ติดต่อขอคำปรึกษา

เรื่องที่ปรึกษา

ด้านวิชาการ

  ด้านทักษะชีวิต

   ด้านเศรษฐกิจ

    หรือติดต่อโดยตรงได้ที่

    อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์
    เบอร์โทรติดต่อ : 0897116982
    Email : jeerajak@hotmail.com