ติดต่อขอคำปรึกษา

เรื่องที่ปรึกษา

ด้านวิชาการ

ด้านทักษะชีวิต

ด้านเศรษฐกิจ

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่

อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์
เบอร์โทรติดต่อ : 0897116982
Email : jeerajak@hotmail.com