ประกวดเดือน ในงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 17

ผู้เข้าร่วมประกวดเดือน ในงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี