สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

📍รอบที่ 1 โครงการรับด้วย Portfolio เปิดรับสมัคร วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2565

📍รอบที่ 2 รับตรงอิสระ 1 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565
📞รายละเอียดการรับสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่https://e-admission.rmu.ac.th/?fbclid=IwAR3f2QQnOLQAKA5ZAhyEJVPLRzWqHXHtWamjMKuMYgovj4N6h3GFvCGTzuE

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566