กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์น้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ชุมนุมคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์น้องใหม่ ในรูปเเบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์มิตรไมตรีกับผู้อื่น เเละเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ
https://drive.google.com/drive/folders/1-jgz1Fpr80OY87V6632R9giC0bVOMVj6?fbclid=IwAR3SNyjP0RTvqcMghdSjSuNl8_rFPm2R5ZH3-89jigpE3r5TZpVbxIpmjWs