กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไซต์

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในรูปเเบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 4B ตึก 26 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานที่ อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการได้รู้จักเเนวปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อเข้ามาอยู่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เเละเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในด้านระบบออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ 
https://drive.google.com/drive/folders/1-ITtvYWsnFtJf8kaBvx9qPuq0z6_8LpB