วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันปิยะมหาราช ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ข้าพระพุทธเจ้า าขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม