ประกาศ ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

โครงการที่ 1 รับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 11 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการที่ 2 เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการที่ 3 เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการที่ 4 โควต้าสาธิต มรม.สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564


สมัครเเละอ่านระเบียบการรับสมัครในเเต่ละโครงการได้ที่
https://admission.rmu.ac.th/web/index.php

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจ อย่าลืมสมัครเข้ามากันเยอะ ๆ นะครับ เเล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับ