กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนทางออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา


______________________________________________________________________________
ขอขอบคุณทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com