กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปเเบบออนไลน์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปเเบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานที่ อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการได้รู้จักเเนวปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อเข้ามาอยู่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เเละเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในด้านระบบออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1q7_9OI2H-KCC5RC-Nurp9Tx6mPq0ZPg8?fbclid=IwAR1CsLpSNRXTJPAfCqCn6oz2QP1zkjNJ9Hi7roJOm_LVqPnQ4LqxkosOPp0