กิจกรรม“ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’64”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม“ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’64” ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะมีกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วัฒนธรรมสาขา บัดดี้เพื่อนช่วยเพื่อน สายสัมพันธ์น้องพี่ เสริมสร้างอัตลักษณ์น้องใหม่ MATH’ ED 64 บายศรีสู่ขวัญ เเละการประกวดดาวเดือนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมทั้งหมดของเราจะจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญชวนให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 ในการปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงนักศึกษาทุกคนในสาขาที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกิจกรรมดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’64 จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564