ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ เเละนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔