ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณทิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณทิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *