กิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวคณิตศาสตร์ทุกคน ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานไหว้ครูออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยการร่วมอวยพร คณาจารย์ผ่านทาง Google form และรับโอวาทจากคณาจารย์เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ 😘😘
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

คำกล่าวให้โอวาท จากประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ออนไลน์

จากกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ได้เปิดให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆชาวคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธี โดยการลงทะเบียนอวยพรคณาจารย์ ผ่าน google form ทางเพจจึงได้รวบรวมคำอวยพรออกมาเป็นของแต่ละชั้นปี ที่ได้แสดงความกตัญญู แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์