กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา
______________________________________________________________________________
ขอขอบคุณทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *