กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’63” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย และเป็นการแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม