กิจกรรม “ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’ 63”

📢📢สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’ 63” ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะมีกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง วัฒนธรรมสาขา บายศรีสู่ขวัญ เวียนเทียน ไหว้ครู และถวายพระพรฯ โดยกิจกรรมทั้งหมดของเราจะจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยได้เชิญชวนให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในการปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงนักศึกษาทุกคนในสาขาที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกิจกรรมดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’63 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
😍😍😍😍
#ดูแลใส่ใจน้องใหม่MathEd63