Category Archives: กิจกรรมสาขา

ประกาศรับสมัคร

กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนทางออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ______________________________________________________________________________ขอขอบคุณทางเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com

กิจกรรม สายสัมพันธ์พี่น้อง(จับสายรหัส)ในรูปเเบบออนไลน์

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์พี่น้อง(จับสายรหัส)ในรูปเเบบออนไลน์ ณ โปรเเกรม google meet โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทำความรู้จักกัน เเละสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพื่อนใหม่เเละรุ่นพี่ รวมทั้งน้องใหม่ได้มีสายรหัสไว้คอยเป็นที่ปรึกษาของน้อง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เเละการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น #สายสัมพันธ์พี่น้องออนไลน์ #ดูเเลใส่ใจน้องใหม่MathEd’64 สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/drive/folders/1oRNb3Z5_6VuTowUJIi6YdHJcBhyrQL8W?fbclid=IwAR0bShXaBAazP5RpW_hITutuZ9kSXEEqX8SYM6-v8TD9sIKPK7njJn1lUfA

กิจกรรมวัฒนธรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2564 ในรูปเเบบออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในรูปเเบบออนไลน์ โดยการนำของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่2 การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้น้องใหม่ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ เเละ พี่ ๆ สาขาในเบื้องต้นทางออนไลน์ ให้นำไปสู่สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง เเละให้น้องใหม่ของสาขาได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ #ดูเเลใส่ใจน้องใหม่MathEd’64 สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/drive/folders/1U-BYKWjJ_YEfkEkvypTMZetDl9StSc3V?fbclid=IwAR0jerXLFNNIIY6xnQpSuWYAcG6q_oSgEdTotqyNPnwhV-eIJ22EFLlga8o

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปเเบบออนไลน์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปเเบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานที่ อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการได้รู้จักเเนวปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อเข้ามาอยู่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เเละเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในด้านระบบออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/drive/folders/1q7_9OI2H-KCC5RC-Nurp9Tx6mPq0ZPg8?fbclid=IwAR1CsLpSNRXTJPAfCqCn6oz2QP1zkjNJ9Hi7roJOm_LVqPnQ4LqxkosOPp0

กิจกรรม“ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’64”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม“ดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’64” ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะมีกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วัฒนธรรมสาขา บัดดี้เพื่อนช่วยเพื่อน สายสัมพันธ์น้องพี่ เสริมสร้างอัตลักษณ์น้องใหม่ MATH’ ED 64 บายศรีสู่ขวัญ เเละการประกวดดาวเดือนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมทั้งหมดของเราจะจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญชวนให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 ในการปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงนักศึกษาทุกคนในสาขาที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกิจกรรมดูแลใส่ใจน้องใหม่ Math Ed’64 จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร เพื่อนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์”

การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR (B1) เพื่อเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR (B1) เพื่อเตรียมความพร้อมครูคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ในด้านภาษาอังกฤษที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคต 🍀❤️❤️❤️❤️❤️🍀

การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “รอบรู้เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทางชุมนุมคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “รอบรู้เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่งบอกถึงความเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีทั้งความรู้เชิงเนื้อหาวิชาการอย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ 🍀❤️❤️❤️❤️❤️🍀

โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ในที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนําความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์