ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ เเละนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ [...]

กิจกรรมสาขาวิชา/กิจกรรมชุมนุม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์